POPR spol. s r.o. Hradec Králové

Společnost POPR spol. s r.o. působí na trhu již od roku 1992. Nabízíme Vám provádění nových staveb, jejich změny a rekonstrukce, údržbu, opravy a odstraňování. Specializujeme se na dopravní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství, životního prostředí a místního hospodářství. Pracujeme převážně v přírodním prostředí, často v podmínkách se zvýšenými požadavky na ochranu přírodních zdrojů, jakými jsou například lesy, vodní útvary a chráněná území. Stavební práce provádíme rovněž v zastavěném území obcí, v podmínkách ztíženého přístupu a za nejrůznějších technických a technologických omezení a nároků.

Stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Dopravní stavby

Dopravní stavby

Doplňkové služby
a ostatní stavby

Doplňkové služby a ostatní stavby


Fotogalerie, právě realizované akce:

Obnova rybníka Bašta

Obec Tři Dvory


termín dokončení: 02/2023

Aktuality

4.11.2022

Převzetí staveniště akce Dědina, Třebechovice-Polánky, těžba nánosů ř.km 1,800-4,850

17.10.2022

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce Vodní nádrž VN2 a polní cesta C-19 a biokoridor v k.ú. Veliš Ujičína

11.10.2022

Dokončení prací a předání hotového díla Mokřad Leština

10.10.2022

Dokončení prací na akci Revitalizace obecního rybníka Studnice

3.10.2022

Zahájení prací na opravě Lesní cesty K Bobině a LC Pod furmankou

... všechny aktuality

Certifikáty

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008

výroba a prodej

ocelových svodnic

Zámečnická výroba
kovovýroba
© 2011 POPR s.r.o.