POPR spol. s r.o. Hradec Králové

Společnost POPR spol. s r.o. působí na trhu již od roku 1992. Nabízíme Vám provádění nových staveb, jejich změny a rekonstrukce, údržbu, opravy a odstraňování. Specializujeme se na dopravní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství, životního prostředí a místního hospodářství. Pracujeme převážně v přírodním prostředí, často v podmínkách se zvýšenými požadavky na ochranu přírodních zdrojů, jakými jsou například lesy, vodní útvary a chráněná území. Stavební práce provádíme rovněž v zastavěném území obcí, v podmínkách ztíženého přístupu a za nejrůznějších technických a technologických omezení a nároků.

Stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Dopravní stavby

Dopravní stavby

Doplňkové služby
a ostatní stavby

Doplňkové služby a ostatní stavby


Fotogalerie, právě realizované akce:

Městys Choltice revitalizace podrybníčků - horní a dolní nádrž


termín dokončení: 11/2021

Aktuality

30.4.2021

Dnešního dne jsme dokončili práce na odstranění sedimentů z Mlynařice v Milovicích pro Povodí Labe

30.4.2021

Ukončení prací na revitalizaci pravostranného přítoku Bartošovického potoka v Bartošovicích v Orlických horách

19.4.2021

Zahájení prací na opravě lesních cest v Dolním Bousově

9.4.2021

Dnešního dne nám bylo předáno soukromým investorem staveniště akce Víceúčelová nádrž a revitalizace údolnice v k.ú. Kal

7.4.2021

Dnešního dne byla dokončena stavba Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta a předána do užívání Povodí Labe, s.p.

... všechny aktuality

Certifikáty

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008

výroba a prodej

ocelových svodnic

Zámečnická výroba
kovovýroba
© 2011 POPR s.r.o.