Aktuality

29.4.2024

Převzetí staveniště LC Knížecí

22.4.2024

Zahájení prací na opravě lesní cesty Vítošovská

12.4.2024

Zahájení prací na poldru v Mlýnci

27.3.2024

Dokončení prací a předání polní cesty v Kladrubech

26.3.2024

Zahájení prací na výstavbě rybníků Pulec a Podkůvka

21.3.2024

Dokončení prací na návesním rybníčku v obci Pohoří

8.3.2024

Převzetí staveniště a zahájení prací na revitalizaci Banínského potoka

6.3.2024

Ukončení prací na HOZ Bousov

24.1.2024

Převzetí staveniště a zahájení prací na Revitalizaci Louňovického potoka

15.1.2024

Převzetí staveniště a následné zahájení prací na akci Revitalizace pravostranného přítoku Vižňovského potoka

9.1.2024

Zahájení prací na HOZ Dolní Bousov

30.11.2023

Dokončení prací na opravě požární nádrže v Žirči

24.11.2023

Předání dokončeného díla Revitalizace obecního rybníka v Hejtmánkovicích

20.11.2023

Ukončení prací na LC Strže

17.11.2023

Dokončení opravy LC Černá stráň

10.10.2023

Oprava lesní cesty ve Srubech pro Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.

9.10.2023

Zahájení prací na opravě Lesní cesty Černá stráň

4.10.2023

Zahájení čištění HOZ Bříza

21.9.2023

Zahájení prací na lesní cestě Strže

12.9.2023

Zahájení prací na společných zařízeních v k.ú. Kladruby

7.9.2023

Zahájení prací na zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť

31.8.2023

Ukončení prací a předání obnoveného rybníku Žabinka investorovi

1.8.2023

Zahájení prací na revitalizaci obecního rybníku v Hejtmánkovicích

1.8.2023

Převzetí staveniště a zahájení prací na akci Realizace polní cesty C5 v k.ú. Čistá u Litomyšle

1.8.2023

Převzetí staveniště a zahájení prací na Revitalizaci obecního rybníku v Hejtmánkovicích

1.8.2023

Zahájení prací na polní cestě C5 v k.ú. Čistá

31.7.2023

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce Tůně a interakční prvky v k.ú. Kašov

31.7.2023

Ukončení prací na opravě lesní cesty Horáklův kout

31.7.2023

Převzetí staveniště Tůně a interakční prvky v k.ú. Kašov

30.6.2023

Dokončení opravy lesní cesty Jakšovka 2 - recyklace

19.6.2023

Zahájení prací na opravě lesní cesty Hergotsbouda

16.6.2023

Dokončení prací na LC Hergotsbouda

5.6.2023

Dokončení recyklace podkladních vrstev na LC Ke kříži

31.5.2023

Zahájení prací na LC Jakšovka 2

29.5.2023

Převzetí staveniště akce Retenční nádrž Vysoká nad Labem

9.5.2023

Zahájení prací na recyklaci LC Ke kříži

3.5.2023

Dokončení prací na opravě LC Židovka 2

25.4.2023

Zahájení prací na přístupové cestě ke kostelu a před zámkem v Rychnově nad Kněžnou

18.4.2023

Převzetí staveniště LC Horákův kout

17.3.2023

Ukončení prací na Údržbě HOZ Časy

13.3.2023

Zahájení výstavby rybníku pod Polomí pro obec Polom

27.2.2023

Dokončení odbahnění rybníku Bašta v obci Tři Dvory

25.1.2023

Převzetí staveniště a zahájení prací na akci HOZ Časy

5.1.2023

Zahájení prací na odbahnění rybníku Bašta v obci Tři Dvory

16.12.2022

Předání dokončených cest LC Furmanka a LC Obrázková

16.11.2022

Předání dokončeného díla Chmelnický potok investorovi k užívání

4.11.2022

Převzetí staveniště akce Dědina, Třebechovice-Polánky, těžba nánosů ř.km 1,800-4,850

17.10.2022

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce Vodní nádrž VN2 a polní cesta C-19 a biokoridor v k.ú. Veliš Ujičína

11.10.2022

Dokončení prací a předání hotového díla Mokřad Leština

10.10.2022

Dokončení prací na akci Revitalizace obecního rybníka Studnice

3.10.2022

Zahájení prací na opravě Lesní cesty K Bobině a LC Pod furmankou

3.10.2022

Zahájení prací na akci Revitalizace pramenné části pravostranného přítoku Dlouhého potoka a další opatření k podpoře biodiverzity v PR Maršálka

12.7.2022

Ukončení prací a předání dokončených polních cest v Šedivci

30.6.2022

Převzetí staveniště akce Čistá, Arnultovice, opevnění břehu pro Povodí Labe, s.p.

13.6.2022

Převzetí staveniště mokřadu v Leštině od SPÚ

3.6.2022

Dokončení prací na opravě lesních cest a zpevněných ploch u chaty Slaměnka a vstupu na Skybridge na Dolní Moravě

5.5.2022

Ukončení prací na revitalizaci rybníku ve Studnici

3.5.2022

Zahájení opravy lesních cest a úprava prostranství u chaty Slaměnky

16.3.2022

Převzetí staveniště a následné zahájení prací na Lesní cestě Obrázkové

28.2.2022

Dokončení prací na poldru a polních cestách v k.ú. Horní Čermná

17.1.2022

Ukončení prací na opravě vodní nádrže Krčmařík v Červeném Kostelci

10.1.2022

Převzetí staveniště Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou doplňkové polní cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

25.11.2021

Dokočení prací na rybnících Marešák a Dolní a Horní podrybníček v Cholticích

18.11.2021

Dokončení prací na Dolanském potoce pro LČR.

18.11.2021

Předání nově vybudované nádrže na Hlásecké bystřině a dokončených polních cest SPÚ

11.11.2021

Oprava lesních cest v Obříství pro Diecézní lesy HK

5.11.2021

Zahájení revitalizace rybníka ve Studnici

5.11.2021

Zahájení prací na rybníku Krčmařík

26.10.2021

Ukončení prací na obnově mokřadů v Pilníkově

22.10.2021

Zahájení prací na obnově Chmelnického rybníka ve Lhotách u Potštejna

24.9.2021

Zahájení prací na obnově vodní nádrže Velký Černý

14.9.2021

Ukončení prací na opravě polní cesty v Dolních Boříkovicích

9.9.2021

Převzetí staveniště v Chotěšicích - výstavba nové víceúčelové nádrže

8.9.2021

Dokončení výstavby dvou nových rybníků a oprava polní cesty v Dolní Lipce

25.8.2021

Zdárné dokončení prací na opravě a odbahnění rybníku Stávka pro obec Mžany

25.8.2021

Zahájení prací na polních cestách v Šedivci pro SPÚ

19.8.2021

Předání stroje CAT 323F s drtící lopatou MB Crusher 80.3 spolufinancovaného z projektu Evropské Unie: „Inovativní technologie v oblasti druhotných surovin“

17.8.2021

Zahájení prací na Dolanském potoce pro LČR

17.8.2021

Budování nových tůní ve Zvonkovém údolí a Černé Vodě pro LČR

2.8.2021

Zahájení prací na realizaci tří nových mokřadů v okolí Pilníkova pro SPÚ

28.7.2021

Dnešního dne jsme dokončili výstavbu polních cest v Hnátnici pro SPÚ

18.6.2021

Ukončení prací na novém bezpečnostním přelivu na Rudoltickém rybníce

7.6.2021

Zahájení prací na revitalizaci a víceúčelové nádrži v k.ú. Kal

31.5.2021

Dnešního dne byla dokončena výstavba polní cesty v Tutlekách, jejímž investorem je Pozemkový úřad

31.5.2021

Ukončení prací na obnově rybníka v Kanicích

13.5.2021

Dokončení opravy lesních cest na Dolním Bousově

30.4.2021

Dnešního dne jsme dokončili práce na odstranění sedimentů z Mlynařice v Milovicích pro Povodí Labe

30.4.2021

Ukončení prací na revitalizaci pravostranného přítoku Bartošovického potoka v Bartošovicích v Orlických horách

19.4.2021

Zahájení prací na opravě lesních cest v Dolním Bousově

9.4.2021

Dnešního dne nám bylo předáno soukromým investorem staveniště akce Víceúčelová nádrž a revitalizace údolnice v k.ú. Kal

7.4.2021

Dnešního dne byla dokončena stavba Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta a předána do užívání Povodí Labe, s.p.

26.3.2021

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce Revitalizace podrybníčků - horní a dolní nádrž v Cholticích

16.3.2021

Zahájení prací na rekonstrukci hráze a vybudování bezpečnostního přelivu rybníka v Rudolticích

9.3.2021

Zahájení prací na rekonstrukci a odbahnění rybníku v Podbřezí

16.12.2020

Zahájení prací na retenčních nádržích pro Diecézní lesy HK

14.12.2020

Dokončení opravy lesní cesty Nová Jakšova technologií Kirpy

30.11.2020

Dnešního dne jsme dokončili opravu stezky Z Říček do Pazderny a navázali tím na předchozí úpravu koryta Klopotského potokav tomto údolí

30.11.2020

Dokončení prací v Čermné nad Orlicí na vodním toku ve správě Povodí Labe

20.10.2020

Pořídili jsme nový kolový dempr HYDREMA 912FS, více ve fotogalerii

9.9.2020

Dnešního dne jsme si převzali staveniště Horní a Dolní rybník, Nový Ples

8.9.2020

Převzetí staveniště Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Lipka

31.8.2020

Dnešního dne nám bylo předáno staveniště Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice

31.8.2020

Dnes jsme dokončili práce na odbahnění a opravě rybníků v obci Písek

22.6.2020

Dnešního dne jsme zahájili zabezpečovací práce po povodních na vodních tocích Oskava a Huntava

15.6.2020

Převzetí staveniště rybníka Vítězný v k.ú. Horní Žďár a Záboří u Dvora Králové

12.6.2020

Dnešní den jsme předali investorovi dokončené dílo Revitalizace interakčního prvku IP2 Lokalita Králíky

8.6.2020

Zahájení prací na protipovodňových opatřeních na Rokytce v Praze

29.5.2020

Dokončení prací na rybníku Kal v Dolním Slivně

30.4.2020

Dokončení prací na revitalizaci rybníčků v Nové Vsi a Rostoklatech

29.4.2020

Předání dokončeného díla Revitalizace Kunštát investorovi LČR, s.p.

9.4.2020

Ukončení prací a zdárné dokončení revitalizace rybníčku ve Slivínku pro obec Dolní Slivno

30.3.2020

Dokončení prací na rybníku v Šonově

11.3.2020

Dnes jsme si převzali nové kolové rypadlo Caterpillar M315. Více ve fotogalerii a mechanizaci

6.3.2020

Předání opraveného rybníku ve Velkém Karlově Rybářství Litomyšl

4.3.2020

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce Rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují

26.2.2020

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce Realizace společných zařízení v k.ů. Dolní Čermná

10.2.2020

Dnešního dne bylo převzato staveniště akce Revitalizace vodních nádrží v Rostoklatech

23.1.2020

Zahájení prací na opravě vodní nádrže v Šonově

28.11.2019

Dnešního dne jsme si převzali staveniště Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta od Povodí Labe,s.p.

1.11.2019

Ukončení prací a předání hotového díla Revitalizace Souvlastní

17.9.2019

Převzetí staveniště a zahájení prací na akci Revitalizace vodních nádrží ve Slivínku

16.9.2019

Převzetí staveniště a zahájení prací na akci LC U Slaměnky na Dolní Moravě

30.8.2019

Ukončení prací a předání hotového díla Polní cesty v k.ú. Borovnice

19.7.2019

Pořídili jsme nové pásové rypadlo Cat 313F L, více v galerii a sekci mechanizace

16.7.2019

Dnešního dne došlo k převzetí staveniště akcí Revitalizace Souvlastní a Revitalizace Kunštát

8.7.2019

Převzetí staveniště a zahájení prací na akci Revitalizace interakčního prvku IP2 v k.ú. Králíky

19.6.2019

Převzetí staveniště a zahájení prací na Realizaci společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

27.5.2019

Dnešního dne nám bylo předáno staveniště akce Polní cesty za Dvorem s brodem a průlehem v Borovnici

23.5.2019

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce Výstavba retenční nádrže Soutok

6.5.2019

Ukončení prací v lomu Mlázovice pro Lesy České republiky, s.p.

30.4.2019

Dnes jsme dokončili práce na revitalizaci toku Vlčinec

29.4.2019

Dnešního dne jsme předali obci Mžany dokončené dílo Biocentrum Zavadilka

23.4.2019

Zahájení prací na levostranném přítoku Knapoveckého potoka

4.4.2019

Převzetí staveniště a zahájení prací na Rekonstrukci vodního díla V Mydlinkách

4.3.2019

Dnešního dne nám bylo předáno staveniště Poldr PEO 3 v k.ú. Dubenec

4.3.2019

Dnes nám Povodí Labe, s.p. předalo staveniště akce - Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na levém břehu "Jiráskovy sady", ř.km 993,300-993,520

28.2.2019

Ukončení akce Cidlina, oprava nátrží včetně patek, ř.km 0,000-1,600

19.2.2019

Zahájení prací na opravě lesní cesty Šlechtova pro investora Kinský dal Borgo

10.1.2019

Dnešního dne nám investor Diamo, s.p. předal staveniště akce Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j.č. 13

20.12.2018

Ukončení prací opravy břehů malé vodní nádrže v Šimkových sadech v Hradci Králové

13.11.2018

Zahájení prací na Úpravě břehů malé vodní nádrže v Šimkových sadech

13.11.2018

Předání dokončeného díla Oprava návesního rybníka v Sekeřicích

5.11.2018

Zahájení prací na revitalizaci vodního toku Vlčinec v Olešnici v Orlických horách

31.10.2018

Dokončení prací na opravě a odbahnění rybníku Bekovák v Libřicích

22.10.2018

Zahájení opravy nátrží na Cidlině v Libici nad Cidlinou pro Povodí Labe, s.p.

5.10.2018

Dnešního dne jsme si převzali staveniště a zahájili práce na slepém rameni Orlice v Malšově Lhotě v Hradci Králové

20.9.2018

Zahájení opravy lesní cesty Hoděšovka

19.9.2018

Zahájení prací na opravě rybníku Bekovák v Libřicích

31.7.2018

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce Obnova návesního rybníka v k.ú. Sekeřice

13.7.2018

Dnešního dne jsme investorovi předali dokončené dílo Obnova vodních ploch Jablonský les

29.6.2018

Dokončení prací na rybochovných sádkách ve Vysokém Chvojně

25.6.2018

Dnešním dnem nám bylo předáno staveniště v Libotově

12.6.2018

Ukončení prací na odbahnění a opravě vodní nádrže v Bítovanech

11.6.2018

Dokončena oprava lesní cesty Na desátou skládku metodou recyklací za studena

5.6.2018

Dnešního dne jsme investorovi předali do užívání odbahněný Bačalský rybník s opraveným bezpečnostním přelivem

2.5.2018

Zahájení prací na akci protierozní prvky v k.ú. Dubenec

23.4.2018

Dnešní den nám bylo předáno staveniště akce Sněžný potok - Prkenný Důl

20.4.2018

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce LC Dolní Planýrka

16.4.2018

Dnešního dne jsme si převzali nové pásové rypadlo Cat 311FL, více ve fotogalerii

15.3.2018

Dnešního dne jsme dokončili neodkladné zabezpečovací práce nedokončeného díla v Žamberku pro Povodí Labe s.p.

12.3.2018

Zahájení prací na odbahnění Bačalského rybníka u Morašic

8.2.2018

Převzetí staveniště a zahájení prací na Divoké Orlici v Žamberku pro Povodí Labe s.p.

6.2.2018

Dnešního dne nám Lesy města Brna a.s. předali staveniště akce Rekonstrukce lesní cesty Deblín

26.1.2018

Dnešní den jsme si převzali staveniště akce Rekonstrukce návodního opevnění a odbahnění vodní nádrže U Zastávky

22.1.2018

Dnešní den jsme si převzali staveniště akce HOZ Barevna a Moravany

12.12.2017

Zahájení prací na opravě lesní cesty Liškárna na revíru Pilníkov

6.12.2017

Dokončení díla LP Cvalečského potoka, ř.km 1,340-1,410

6.12.2017

Dokončení Opravy a TZ lesní cesty Jílovice na LS Lanškroun

21.11.2017

Předání dokončeného díla Oprava a technické zhodnocení LC na LR Bílá Studně pro LS Svitavy

18.10.2017

Zahájení prací na akci lesní cesta Jílovice - LS Lanškroun

17.10.2017

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce Opravy a technické zhodnocení lesních cest na lesním revíru Bílá studně pro lesní správu Svitavy

16.10.2017

Předání opravené lesní cesty Sulkovecké do užívání lesní správě Choceň

9.10.2017

Převzetí staveniště Hluboký potok - Býchory a Sendražice

4.10.2017

Dnešního dne jsme pořídili nový traktorbagr Cat 432F, více ve fotogalerii

4.10.2017

Dnes jsme předali opravené lesní cesty na Rabakově do užívání soukromému investorovi

29.9.2017

Dokončení opravy a odbahnění dvou malých vodních nádrží v Žantově u lázní Sedmihorky pro LČR, s.p.

8.9.2017

Ukončení prací a předání opravené lesní cesty Scheitzova-Pěticestí investorovi do užívání

1.9.2017

Zahájili jsme práce na Lesní cestě Nad Elbou pro Lesy České republiky,

22.8.2017

Převzetí staveniště Lesní cesta Od Sulkovecké

31.7.2017

Předání dokončeného díla VC Pod Návrším Lesům České republiky, s.p.

27.7.2017

Převzetí staveniště a zahájení prací na Malé vodní nádrži Dlouhá Lomnice pro Povodí Ohře

20.7.2017

Dokončení prací a předání opravené Lesní cesty Na Širokou

11.7.2017

Zahájení prací na stavbě Obnova vodních ploch - Jablonský les

10.7.2017

Dnešního dne jsme si převzali staveniště stavby Revitalizace Zelenky v Orlickém Záhoří

4.7.2017

Ukončení prací a předání dokončeného díla na Věkošské svodnici investorovi

15.6.2017

Předání dokončené akce Kavinský potok v Trpíně

8.6.2017

Dnešní den proběhlo předání dokončené lesní cesty Vápenný Lesům České republiky, s.p.

1.6.2017

Dnešního dne jsme zahájili práce na lesní cestě Na Širokou pro Lesy České republiky, s.p.

16.5.2017

Dokončení díla vodní nádrž Bukovec a předání investorovi

15.5.2017

Převzetí staveniště akce Obnova bývalého mlýnského rybníku a návesních vodních nádrží pro obec Kohoutov

3.5.2017

Investorem nám bylo předáno staveniště Malá vodní nádrž Žantov I. a II.

28.4.2017

Předání odbahněné a opravené vodní nádrže Šebrov investorovi Lesům města Brna a.s.

2.3.2017

Dnešního dne nám bylo předáno staveniště akce LP Od Říček - Klopoty

13.2.2017

Zahájili jsme práce na opravě vodní nádrže Lelekovice pro Lesy města Brna a.s.

7.2.2017

Dnešního dne jsme si převzali staveniště VN Šebrov a VN Bukovec

6.2.2017

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce VN Hrobice

24.1.2017

Zahájení prací na odbahnění rybníka Chvalina

12.1.2017

Dnešního dne jsme zahájili práce na akci Klavary, Sadská pro Státní pozemkový úřad

12.12.2016

Dokončení prací na opravě lesní cesty Korytné

12.12.2016

Předání dokončeného díla Losinský potok investorovi

1.12.2016

Předání opraveného rybníka Dolejšák obci Černilov do užívání

25.11.2016

Předání rekonstruované lesní cesty Perna objednateli do užívání

9.11.2016

Zahájení prací na lesní cestě Korytné pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc

7.11.2016

Dokončení a předání hotového díla IP č.2 v k.ú. Dolní Morava

1.11.2016

Předání rekonstruované lesní cesty K Valenťáku investorovi do užívání

12.10.2016

Zahájení prací na rekonstrukci lesní cesty Perna

7.10.2016

Úspěšně byl dokončen nový rybník Pod Vyhlídkou

27.9.2016

Dnešního dne jsme si převzali nové kráčející rypadlo Kaiser S10, více ve fotogalerii

22.9.2016

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce Věkošská svodnice

21.9.2016

Dokončení díla Lesní cesta Vlčopolská

20.9.2016

Převzetí staveniště akce Kavinský potok v Trpíně

19.9.2016

Dnešního dne jsme předali do užívání LČR dokončenou lesní cestu Nad Jezernou

15.9.2016

Zahájení opravy a odbahnění rybníku Dolejšák v Černilově

13.9.2016

Předání dokončené lesní cesty Na Hamperku investorovi do užívání

12.9.2016

Bylo nám předáno staveniště lesní cesty Okružní

24.8.2016

Převzali jsme si staveniště lesní cesta Vápenný

17.8.2016

Předvádění technologie KIRPY v Jeseníkách na Dlouhých Stráních, více ve fotogalerii

15.8.2016

Zahájení prací na biocentru Mlaka v Benátkách

15.7.2016

Investorem nám bylo předáno staveniště LC Nad Jezernou

28.6.2016

Dokončení prací a předání díla investorovi Revitalizace rybníka v oboře Tuř

21.6.2016

Dnešního dne jsme si převzali staveniště na akci Výstavba LC K Záložišti

30.5.2016

Dokončení revitalizace rybníčku v obci Praskačka

29.5.2016

Dokončení opravy lesní cesty Ke Špačkové

26.5.2016

Zahájení prací na akci LC Na Hamperku pro LS Svitavy

25.5.2016

Ukončení prací a předání opravených cest investorovi v Koutech nad Desnou

2.5.2016

Ukončení prací prací a předání LC Žernovská do užívání investorovi

25.4.2016

Zahájení prací na revitalizaci malé vodní nádrže Na Draha pro obec Praskačka

12.4.2016

Dnešního dne jsme si převzali nové kolové rypadlo TEREX TW 110, více ve fotogalerii.

7.4.2016

Zahájení opravy lesní cesty ke Špačkové

31.3.2016

Dnešního dne jsme zahájili opravu lesní cesty Žernovská

1.3.2016

Zahájení prací na HOZ Doudleby pro SPÚ ČR

12.2.2016

Zahájení prací na úpravě vodní plochy Libčany, investorem je obec

27.1.2016

Dnešního dne jsem předali opravený a odbahněný návesní rybník do užívání obci Rabštejnská Lhota

15.12.2015

Ukončení prací a předání hotového díla VN Těchlovice Lesům ČR, s.p.

8.12.2015

Zahájení prací na odbahnění a opravě rybníka Cikán

7.12.2015

Předání dokončeného díla LC Harcovský potok investorovi

4.12.2015

Dokončení prací a předání LC Třísková investorovi

3.12.2015

Dnešního dne jsme investorovi předali dokončenou stavbu Rybenský potok

30.11.2015

Dokončení prací a předání díla na Cihelnickém potoce pro Povodí Labe, s.p.

16.11.2015

Zahájení prací na rybníce Pod Vyhlídkou ve vojenském újezdu Březina

14.10.2015

Ukončení prací na Nádrži Bukový

7.10.2015

Dnešního dne jsme si přebrali staveniště akce Oprava a údržba recyklovaných cest v Jeseníkách

7.10.2015

Zahájení prací na LC Třísková pro Lesy České republiky, s.p.

2.10.2015

Zahájení prací na LC Harcovský potok v Jizerských horách

22.9.2015

Převzetí staveniště akce Cihelnický potok, Třebechovice pod Orebem, odstranění sedimentů

17.9.2015

Zahájení prací na Rybenském potoce v Rybné nad Zdobnicí

2.9.2015

Dnešního dne jsme si převzali staveniště na akci Oprava návesního rybníka ve Smrkovém Týnci

17.8.2015

Zahájení prací na Nádrži Bukový pro Lesy České republiky, s.p.

11.8.2015

Ukončení prací v Brodci - Velká Skrovnice

10.7.2015

Zahájení prací na Albeřickém potoce pro Krkonošský národní park

3.7.2015

Předání hotového díla Křtinský potok a Zemanův žleb

1.7.2015

Převzetí staveniště a zahájení prací na akci MVN Markvartice pro Povodí Labe, s.p.

30.6.2015

Předání dokončeného díla Jedlová, Josefův Důl Lesům České republiky, s.p.

29.6.2015

Převzetí staveniště LC Dřevák

4.6.2015

Předání dokončeného díla OPŠ LC 2013 Vojenským lesům a statkům České republiky, s.p.

19.5.2015

Převzetí staveniště na akci Kamenický potok ř.km 2,800 - 3,800

17.4.2015

Dokončení prací na LC Ke kříži a dubu

17.4.2015

Ukončení prací na vodní nádrži v Rabštejnské Lhotě

24.3.2015

Převzetí staveniště akce PŠ 05/14 Velká Skrovnice - Brodec

9.3.2015

Zahájení prací na LC Ke kříži a dubu

2.3.2015

Zahájení prací na Údolském potoce

24.2.2015

Dnešního dne jsme si převzali staveniště na akci HB Markvartický potok v Markvarticích

11.2.2015

Zahájení prací na akci Křtinský potok a Zemanův žleb pro Lesy České republiky, s.p.

30.1.2015

Dokončení prací a předání díla na Protipovodňových opatření na vodních tocích ve vojenském újezdu Březina

1.12.2014

Převzetí staveniště akce VN Rabštejnská Lhota

30.11.2014

Dokončení a předání hotového díla Revitalizace Bukovky v k.ú. Živanice

27.11.2014

Dokončení a předání díla Biotopové tůně - Višňáry pro město Litomyšl

24.11.2014

Rozšířili jsme naše strojní vybavení o nový pásový bagr Cat 311 F

19.11.2014

Zahájení prací na LC Pod Javorovým vrchem

19.11.2014

Převzetí staveniště v Josefově dole na Jedlovém potoce

14.11.2014

Dokončení prací na LC Na Nivách

14.11.2014

Předání hotového díla Chlumský potok v Letovicích

7.11.2014

Zahájení prací na Revitalizaci slepého ramene Labe v k.ú. Brozany pro obec Staré Hradiště

6.11.2014

Dokončení akce Nádrž Koleníkova bouda pro investora Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec

10.9.2014

Předání dokončené stavby Veselka, Rovensko pod Troskami investorovi

9.9.2014

Zahájení prací na PŠ 06/2013 Studénka

2.9.2014

Předání hotového díla Černá Nisa, opevnění koryta investorovi

26.8.2014

Převzetí staveniště Bitopové tůně - Višňáry

20.8.2014

Zahájení prací na akci Javorka, opevnění koryta, ř.km 4,30 – 7,95 pro Povodí Labe, s.p.

11.8.2014

Zahájení prací na Nádrži Koleníkova bouda pro LČR s,p,

5.8.2014

Zahájení prací na akci Odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2013 pro VLS ČR, s.p.

24.7.2014

Zahájení prací na LC Věřina cesta pro Správu KRNAP

24.7.2014

Ukončení prací na Opravě RN Bučina

7.7.2014

Převzetí staveniště Černá Nisa, opevnění koryta

7.7.2014

Převzetí staveniště Rekonstrukce LC Na nivách

27.6.2014

Převzetí staveniště akce Úpa, Svoboda nad Úpou, obnova průtočného profilu od investora Povodí Labe, s.p.

27.6.2014

Převzetí staveniště Úpa, Trutnov, obnova koryta toku

26.6.2014

Dokončení prací na LC Na Starou myslivnu

17.6.2014

Převzetí staveniště akce Revitalizace mrtvého ramene Labe - Týnec nad Labem

29.5.2014

Předání dokončené stavby Revitalizace biotopů v Choltické oboře investorovi

19.5.2014

Dokončení prací na akci Revitalizace Ošerov

15.5.2014

Ukončení prací na Opravě LC Klobouček

5.5.2014

Dokončení prací a předání dokončené stavby Revitalizace Mlýnského potoka investorovi

29.4.2014

Dnešního dne jsme investorovi předali dokončenou stavbu Revitalizace Barovky

21.4.2014

Dnešního dne jsme zahájili práce na Opravě LC Klobouček

11.4.2014

Dnešního dne jsme podepsali smlouvu na akci Oprava retenční nádrže Bučina

4.3.2014

Dnešního dne jsme si převzali staveniště Revitalizace Ošerov

27.2.2014

Dnešního dne jsme převzali staveniště Revitalizace Bukovky a její nivy v k.ú. Živanice

19.2.2014

Zahájení prací na Revitalizaci Mlýnského potoka v k.ú. Ronov nad Doubravou

20.12.2013

Pořídili jsme pro vás nový traktor Fendt 824 Vario, více ve fotogalerii

9.12.2013

Zahájení prací na toku Veselka v obci Rovensko

4.12.2013

Převzali jsme staveniště na akci Barovka nad soutokem pro Lesy České republiky, s.p.

29.11.2013

Dokončení prací na LC Mikulečská pro Lesy České republiky, s.p.

18.11.2013

Ukončili jsem práce na Revitalizaci rybníka Švihov v PR Na Hradech

12.11.2013

Převzali jsme staveniště akce Revitalizace fragmentů starého ramene Orlice v Nepasicích

18.10.2013

Ukončení prací na rekonstrukci LC Pupek

18.10.2013

Ukončení prací na rekonstrukci LC U Fořtovy studánky

15.10.2013

Dokončení prací na LC Panáčkova v k.ú. Pulkava

8.10.2013

Zahájení prací na Opravě lesní cesty Mikulečská pro Lesy České republiky, s.p.

30.9.2013

Předání staveniště akce Revitalizace biotopů v PR a EVL v Choltické oboře

30.9.2013

Dokončení prací na akci Oprava a rekonstrukce LDS na LHC Niva

13.9.2013

Zahájení prací na Rekonstrukci LC Na starou myslivnu pro Lesy České republiky,s.p.

1.9.2013

Zahájení prací na Rekonstrukci LC U Fořtovy studánky pro Lesy města Brna a.s.

30.8.2013

Ukončení Rekonstrukce LDS v majetku Kinský dal Borgo, a.s. - II.etapa

28.8.2013

Zahájení prací na akci Černilov - výstavba biocentra ÚSES č.11

19.8.2013

Zahájení Rekonstrukce LC Pupek pro Lesy města Brna a.s.

19.7.2013

Ukončení prací na Rekonstrukci LC Úvozová.

28.6.2013

Dokončení odstraňování PŠ na přítocích Jeřice v Oldřichově v Hájích

28.6.2013

Ukončení prací na LC Korýtko

27.5.2013

Dokončení prací na akci Horní Černilov – Zřízení mokřadního biocentra s protierozními prvky na pozemcích p.č.2417 a 413/2 v k.ú. Výrava

22.5.2013

Zahájení prací na Rekonstrukci LC Úvozová

13.5.2013

Dokončení Opravy LC Machovice a linky R1

6.5.2013

Zahájení prací na akci Rekonstrukce LDS v majetku Kinský dal Borgo a.s. - 2.etapa

6.5.2013

Dokončena akce Lubenský potok - Horní Újezd pro Lesy České republiky, s.p.

3.5.2013

Ukončení prací v Julinčině údolí

29.3.2013

Zahájení prací na akci Oprava a rekonstrukce LDS na LHC Niva

27.2.2013

Ukončení akce Vybudování tůní a obnova mokřadů v biocentru U Aleje - I.etapa

18.2.2013

Zahájení prací na akci Horní Černilov – Zřízení mokřadního biocentra s protierozními prvky na pozemcích p.č.2417 a 413/2 v k.ú. Výrava

25.1.2013

Zahájení akce Vybudování tůní a obnova mokřadů v biocentru U Aleje - I.etapa

21.12.2012

Ukončení prací na Velenickém potoce

10.12.2012

Dokončena Oprava hráze rybníka Datlík

23.11.2012

Ukončení prací na Vchynické svodnici

5.11.2012

Zahájení akce Podpora biotopu rdestu dlouholistého - retenční přehrážka na Stříbrném potoce včetně migračního zpřístupnění pro investora Lesy České republiky, s.p.

30.10.2012

Zahájení prací na Lubenském potoce a Vchynické svodnici pro Lesy České republiky, s.p.

22.10.2012

Zahájení prací na Opravě lesních cest revíru Kostelec pro Lesy České republiky, s.p.

16.10.2012

Dokončení prací na akci Rekonstrukce LDS v majetku Kinský dal Borgo

15.10.2012

Zahájení prací na Velenickém potoce pro Povodí Labe, s.p.

15.10.2012

Zahájení Opravy na LC Korýtko I. pro Lesy České republiky, s.p.

17.9.2012

Zahájení akce Revitalizace rybníka Švihov v přírodní rezervaci Na Hradech pro soukromého investora

14.9.2012

Dokončení prací na Farském potoce v Bílém Kostele nad Nisou

5.9.2012

Ukončení Opravy lesních cest a manipulační plochy pro obec Herálec

31.8.2012

Ukončení prací v oboře Radějov

16.8.2012

Zahájení Výstavby LDS na LHC Pecka pro investora Pecka s.r.o.

6.8.2012

Ukončení prací na akci Rekonstrukce lesních cest na Bubnově

17.7.2012

Ukončení prací na Javornickém potoce

9.7.2012

Zahájení Opravy lesní cesty a manipulační plochy pro obec Herálec

4.7.2012

Zahájení Rekonstrukce lesních cest na Bubnově pro městys Kunvald

3.7.2012

Ukončení prací a předání díla PŠ 08/2010 Vlčí potok

29.6.2012

Zahájení opravy břehové nátrže na Javornickém potoce pro Povodí Labe s.p.

26.6.2012

Ukončení prací na akci Bělidlo - Olešnice

25.6.2012

Zahájení Rekonstrukce LDS v majetku Kinský dal Borgo, a.s. - I.etapa

19.6.2012

Ukončení prací na akci Deblín III. pro Lesy města Brna a.s.

18.6.2012

Zahájení prací na Farském potoce pro Lesy České republiky, s.p.

8.6.2012

Zahájení prací v oboře Radějov na Rekonstrukci a modernizaci lesních cest pro Leoše Novotného a.s.

17.5.2012

Seminář v Pelhřimově - Trendy lesnictví na počátku 21. století

17.5.2012

Ukončení akce Odbahnění rybníku Hrádek

14.5.2012

Zahájení prací na opravě lesní dopravní sítě pro Colloredo-Mansfeld

2.5.2012

Ukončení prací na Košáteckém potoce v Nemyslovicích

30.4.2012

Ukončení prací na úpravě nádrže v Libranticích

27.4.2012

Ukončení prací na Honkově potoce

23.4.2012

Ukončení prací na poldru Nad Ličnem

4.4.2012

Ukončení prácí na Jesenském potoce

29.3.2012

Zahájení prací na úpravě nádrže pro obec Librantice

1.3.2012

ZMĚNA POŠTOVNÍ ADRESY. NOVÁ ADRESA JE: STAVEBNÍ 1148, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

13.2.2012

Zahájení prací na Odbahnění rybníku Hrádek pro VLS ČR, s.p.

Aktuality

29.4.2024

Převzetí staveniště LC Knížecí

22.4.2024

Zahájení prací na opravě lesní cesty Vítošovská

12.4.2024

Zahájení prací na poldru v Mlýnci

27.3.2024

Dokončení prací a předání polní cesty v Kladrubech

26.3.2024

Zahájení prací na výstavbě rybníků Pulec a Podkůvka

... všechny aktuality

Certifikáty

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008

výroba a prodej

ocelových svodnic

Zámečnická výroba
kovovýroba
© 2011 POPR s.r.o.