Reference

Zaměřujeme se na stavební zakázky s pozitivním vlivem na životní prostředí po celé České republice. Ročně provádíme na svůj náklad a nebezpečí desítky staveb pro řadu významných investorů. Při realizaci některých zakázek spolupracujeme s dalšími dodavateli.


Společnost POPR spol. s r.o. spolupracuje s řadou významných investorů.


Seznam významných dopravních a vodohospodářských akcí v posledních letech:

> Vodohospodářské stavby > Dopravní stavby
Poldr Nová Ves nad Popelkou a stavba polní cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Poldr Nová Ves nad Popelkou a stavba polní cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Realizace: 01/2022 - 05/2023

Investor: SPÚ ČR, pobočka Semily

Finanční objem: 9.339.000,-

Revitalizace pramenné části pravostranného přítoku Dlouhého potoka a další opatření k podpoře biodiverzity v PR Maršálka

Revitalizace pramenné části pravostranného přítoku Dlouhého potoka a další opatření k podpoře biodiverzity v PR Maršálka

Realizace: 10/2022 - 05/2023

Investor: AOPK ČR

Finanční objem: 1.935.380,-

Víceúčelová nádrž Chotěšice

Víceúčelová nádrž Chotěšice

Realizace: 10/2021 - 11/2022

Investor: Obec Chotěšice

Finanční objem: 12.689.156,84

Víceúčelová nádrž a revitalizace údolnice v k.ú. Kal

Víceúčelová nádrž a revitalizace údolnice v k.ú. Kal

Realizace: 06/2021 - 05/2022

Investor: soukromý investor

Finanční objem: 2.520.000,-

Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta v k.ú. Liberk a k.ú. Hláska

Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta v k.ú. Liberk a k.ú. Hláska

Realizace: 06/2021 - 11/2021

Investor: SPÚ ČR, pobočka Rychnov nad Kněžnou

Finanční objem: 10.818.000,-

Realizace společných zařízení v k.ú. Horní čermná

Realizace společných zařízení v k.ú. Horní čermná

Realizace: 09/2020 - 10/2021

Investor: SPÚ ČR, pobočka Ústí nad Orlicí

Finanční objem: 9.341.449,-

Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná

Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná

Realizace: 03/2020 - 06/2021

Investor: SPÚ ČR, pobočka Ústí nad Orlicí

Finanční objem: 7.992.231,46

Společná zařízení v k.ú. Dolní Lipka

Společná zařízení v k.ú. Dolní Lipka

Realizace: 10/2020 - 08/2021

Investor: SPÚ ČR, pobočka Ústí nad Orlicí

Finanční objem: 7.419.000,-

Horní a Dolní rybník Nový Ples rek. + OaÚ

Horní a Dolní rybník Nový Ples rek. + OaÚ

Realizace: 10/2020 - 06/2021

Investor: Lesy České republiky, s.p.

Finanční objem: 4.937.736,-

Revitalizace PP Bartošovického potoka

Revitalizace PP Bartošovického potoka

Realizace: 09/2020-04/2021

Investor: LČR s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 4.930.000,-

Mlynařice, Benátecká Vrutice-Milovice, oprava koryta, ř.km 10,000-14,030

Mlynařice, Benátecká Vrutice-Milovice, oprava koryta, ř.km 10,000-14,030

Realizace: 09/2020-04/2021

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 10.761.179,-

Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta

Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta

Realizace: 11/2019 - 03/2021

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 2.990.000,-

PPO na vodním toku Rokytka v ř.km 11,1 – 11,7

PPO na vodním toku Rokytka v ř.km 11,1 – 11,7

Realizace: 05/2020 - 09/2020

Investor: Magistrát hlavního města Prahy

Finanční objem: 16.882.509,47

Výstavba retenční nádrže Soutok

Výstavba retenční nádrže Soutok

Realizace: 07/2019 - 09/2020

Investor: Lesy České republiky, s.p.

Finanční objem: 5.593.033,20

MVN Mlázovice, obnova vodního díla

MVN Mlázovice, obnova vodního díla

Realizace: 10/2019 - 09/2020

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 14.600.000,-

Revitalizace Souvlastní

Revitalizace Souvlastní

Realizace: 08/2019 - 10/2019

Investor: LČR s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 1.414.000,-

Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“,  ř. km 993,300 – 993,520

Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520

Realizace: 02/2019 - 11/2019

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 11.369.820,-

Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace

Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace

Realizace: 06/2018 - 07/2019

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 6.510.163,-

Poldr PEO 3 v k.ú. Dubenec

Poldr PEO 3 v k.ú. Dubenec

Realizace: 03/2019 - 07/2019

Investor: SPÚ ČR, pobočka Trutnov

Finanční objem: 3.880.000,-

Rekonstrukce objektů vodního díla V Mydlinkách

Rekonstrukce objektů vodního díla V Mydlinkách

Realizace: 05/2019 - 06/2019

Investor: Hlavní město Praha

Finanční objem: 5.850.000,-

Městecký potok III Vojnův Městec, ř. km 4,666 – 4,866

Městecký potok III Vojnův Městec, ř. km 4,666 – 4,866

Realizace: 03/2019 - 06/2019

Investor: LČR s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 2.684.000,-

Protierozní prvky v k.ú. Dubenec

Protierozní prvky v k.ú. Dubenec

Realizace: 05/2018 - 05/2019

Investor: SPÚ ČR, pobočka Trutnov

Finanční objem: 5.655.678,-

Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j.č. 13 - vodohospodářské úpravy

Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j.č. 13 - vodohospodářské úpravy

Realizace: 01/2019 - 04/2019

Investor: DIAMO, s.p.

Finanční objem: 2.665.866,-

Úprava břehů malé vodní nádrže v Šimkových sadech v Hradci Králové

Úprava břehů malé vodní nádrže v Šimkových sadech v Hradci Králové

Realizace: 11/2018 - 12/2018

Investor: Technické služby Hradec Králové

Finanční objem: 4.060.000,-

Realizace společných zařízení Slatina nad Zdobnicí

Realizace společných zařízení Slatina nad Zdobnicí

Realizace: 04/2018 - 11/2018

Investor: SPÚ ČR, pobočka Rychnov nad Kněžnou

Finanční objem: 6.777.671,-

Revitalizace Zelenka

Revitalizace Zelenka

Realizace: 09/2017 - 10/2018

Investor: LČR s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 4.738.000,-

Malá vodní nádrž Žantov I. a II.

Malá vodní nádrž Žantov I. a II.

Realizace: 05/2017 - 09/2017

Investor: LČR s.p., KŘ Liberec

Finanční objem: 2.163.674,-

Biocentrum Na Mlakách v k.ú. Benátky

Biocentrum Na Mlakách v k.ú. Benátky

Realizace: 08/2016 - 06/2017

Investor: SPÚ ČR, pobočka Hradec Králové

Finanční objem: 5.911.000,-

PPO Úpravy Albeřického potoka

PPO Úpravy Albeřického potoka

Realizace: 07/2015 - 06/2017

Investor: KRNAP

Finanční objem: 7.298.000,-

Losinský potok ř.km 1,200 – 1,250

Losinský potok ř.km 1,200 – 1,250

Realizace: 10/2016 - 12/2016

Investor: LČR s.p., ST-OPV Benešov

Finanční objem: 694.282,-

LP Malé Úpy – U Wondráčků

LP Malé Úpy – U Wondráčků

Realizace: 05/2016 - 11/2016

Investor: KRNAP

Finanční objem: 3.694.282,-

Realizace IP2 v k.ú. Dolní Morava

Realizace IP2 v k.ú. Dolní Morava

Realizace: 08/2015 - 10/2016

Investor: SPÚ ČR, pobočka Ústí nad Orlicí

Finanční objem: 2.414.972,-

Celková oprava rybníka Cikán na p.č. 427/1 v k.ú. Kluky

Celková oprava rybníka Cikán na p.č. 427/1 v k.ú. Kluky

Realizace: 11/2015 - 02/2016

Investor: Aquasys spol. s r,o.

Finanční objem: 3.483.945,-

Oprava návesního rybníka ve Smrkovém Týnci

Oprava návesního rybníka ve Smrkovém Týnci

Realizace: 09/2015 - 01/2016

Investor: Obec Rabštejnská Lhota

Finanční objem: 1.600.315,-

Revitalizace mrtvého ramene Labe – Týnec nad Labem

Revitalizace mrtvého ramene Labe – Týnec nad Labem

Realizace: 09/2014 - 08/2015

Investor: Město Týnec nad Labem

Finanční objem: 7.264.752,-

Revitalizace mrtvého ramene Labe v k.ú. Brozany

Revitalizace mrtvého ramene Labe v k.ú. Brozany

Realizace: 11/2014 - 05/2015

Investor: Obec Staré Hradiště

Finanční objem: 3.920.000,-

Javorka, opevnění koryta, ř.km 4,30 – 7,95

Javorka, opevnění koryta, ř.km 4,30 – 7,95

Realizace: 10/2014 - 05/2015

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 3.049.000,-

Protipovodňová opatření na vodních tocích ve Vojenském újezdu Březina

Protipovodňová opatření na vodních tocích ve Vojenském újezdu Březina

Realizace: 06/2014 - 01/2015

Investor: VLS ČR, s.p. divize Plumlov

Finanční objem: 5.220.218,-

Biotopové tůně – Višňáry

Biotopové tůně – Višňáry

Realizace: 09/2014 - 11/2014

Investor: Město Litomyšl

Finanční objem: 2.883.332,-

Revitalizace Bukovky a její nivy v k.ú. Živanice

Revitalizace Bukovky a její nivy v k.ú. Živanice

Realizace: 04/2014 - 11/2014

Investor: Obec Živanice

Finanční objem: 6.761.350,-

Nádrž Koleníkova bouda

Nádrž Koleníkova bouda

Realizace: 08/2014 - 10/2014

Investor: LČR, s.p., KŘ Liberec

Finanční objem: 1.200.000,-

Revitalizace fragmentů starého ramene Orlice v Nepasicích

Revitalizace fragmentů starého ramene Orlice v Nepasicích

Realizace: 12/2013 - 08/2014

Investor: soukromý investor

Finanční objem: 4.333.496,-

Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora

Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora

Realizace: 09/2013 - 05/2014

Investor: Městys Choltice

Finanční objem: 6.233.506,-

Barovka nad soutokem

Barovka nad soutokem

Realizace: 10/2013 - 04/2014

Investor: LČR, s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 1.129.000,-

Revitalizace Mlýnského potoka v k.ú. Ronov nad Doubravou

Revitalizace Mlýnského potoka v k.ú. Ronov nad Doubravou

Realizace: 10/2013 - 04/2014

Investor: Město Ronov nad Doubravou

Finanční objem: 2.049.752,-

Revitalizace rybníku Švihov v PR Na Hradech

Revitalizace rybníku Švihov v PR Na Hradech

Realizace: 09/2012 - 11/2013

Investor: soukromý investor

Finanční objem: 5.197.978,-

Oprava + technické zhodnocení retenčních nádrží – LS Jablonec nad Nisou

Oprava + technické zhodnocení retenčních nádrží – LS Jablonec nad Nisou

Realizace: 02/2013 - 10/2013

Investor: LČR, s.p., KŘ Liberec

Finanční objem: 4.384.441,-

SN Ostřetín

SN Ostřetín

Realizace: 03/2013 - 09/2013

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 6.148.000,-

Podpora biotopu rdestu dlouholistého - retenční přehrážka na Stříbrném potoce včetně migračního zprůchodnění

Podpora biotopu rdestu dlouholistého - retenční přehrážka na Stříbrném potoce včetně migračního zprůchodnění

Realizace: 11/2012 - 08/2013

Investor: LČR, s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 3.516.116,-

Realizace poldru „ K Žamberku“ v k.ú. Písečná u Žamberka

Realizace poldru „ K Žamberku“ v k.ú. Písečná u Žamberka

Realizace: 09/2011 - 05/2013

Investor: Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí

Finanční objem: 3.009.341,-

Protipovodňová opatření na toku Žernovník

Protipovodňová opatření na toku Žernovník

Realizace: 10/2010 - 10/2012

Investor: LČR, s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 13.884.487,-

Bělidlo – Olešnice v Orlických horách

Bělidlo – Olešnice v Orlických horách

Realizace: 11/2011 - 06/2012

Investor: LČR, s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 3.589.977,-

Rekonstrukce a odbahnění rybníka Výskyt

Rekonstrukce a odbahnění rybníka Výskyt

Realizace: 10/2011 - 04/2012

Investor: Městské lesy Hradec Králové a.s.

Finanční objem: 3.261.130,-

Košátecký potok, Nemyslovice-Sušno, revitalizace koryta v ř.km 24,350-25,555

Košátecký potok, Nemyslovice-Sušno, revitalizace koryta v ř.km 24,350-25,555

Realizace: 09/2011 - 04/2012

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 3.258.010,-

Poldr nad Ličnem

Poldr nad Ličnem

Realizace: 06/2011 - 04/2012

Investor: Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou

Finanční objem: 3.222.937,-

Liberský potok – Langrova pila

Liberský potok – Langrova pila

Realizace: 11/2010 - 08/2011

Investor: LČR, s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 4.502.681,-

Lovětínský potok pod obcí Závratec

Lovětínský potok pod obcí Závratec

Realizace: 09/2010 - 05/2011

Investor: LČR, s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 2.559.988,-

Malostranský potok

Malostranský potok

Realizace: 11/2009-11/2010

Investor: Bauset CZ, a.s.

Finanční objem: 6.191.000,- Kč

Revitalizace toku a odbahnění rybníka v obci Domašín

Revitalizace toku a odbahnění rybníka v obci Domašín

Realizace: 06/2010-09/2010

Investor: ABK-Pardubice, a.s.

Finanční objem: 2.800.000,- Kč

Poldr v k.ú. Džbánov u Litomyšle

Poldr v k.ú. Džbánov u Litomyšle

Realizace: /2010-08/2010

Investor: Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí

Finanční objem: 3.265.890,- Kč

Obnova a rekonstrukce funkčních objektů rybníka Biřička v Hradci Králové

Obnova a rekonstrukce funkčních objektů rybníka Biřička v Hradci Králové

Realizace: 10/2009-06/2010

Investor: Město Hradec Králové

Finanční objem: 8.379.996,- Kč

Mlýnský rybník

Mlýnský rybník

Realizace: 09/2008-05/2009

Investor: Město Hradec Králové

Finanční objem: 8.469.125,- Kč

Poldr Litíč

Poldr Litíč

Realizace: 07/2008-09/2008

Investor: Pozemkový úřad Trutnov

Finanční objem: 3.249.096,- Kč

Sobůlský potok

Sobůlský potok

Realizace: 10/2007-08/2008

Investor: ZVHS, pracoviště Hodonín

Finanční objem: 4.196.530,- Kč

HB Lesní potok km 0,050 – 0,600

HB Lesní potok km 0,050 – 0,600

Realizace: 11/2006-02/2008

Investor: Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Ohře

Finanční objem: 5.920.188,- Kč

R99 – Biocentrum Dubina, k.ú. Benátky

R99 – Biocentrum Dubina, k.ú. Benátky

Realizace: 07/2007-11/2007

Investor: Pozemkový úřad Hradec Králové

Finanční objem: 3.494.122,- Kč

PŠ 03/06 Knapovecký potok – Hylváty

PŠ 03/06 Knapovecký potok – Hylváty

Realizace: 11/2006-04/2007

Investor: Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Labe

Finanční objem: 4.642.587,- Kč

Moravany – komplexní protipovodňová opatření

Moravany – komplexní protipovodňová opatření

Realizace: 06/2006-11/2006

Investor: Obec Moravany

Finanční objem: 6.693.223,- Kč

Loučná, Počáply zvýšení ekol.-stabil. funkce odstaveného říčního ramene

Loučná, Počáply zvýšení ekol.-stabil. funkce odstaveného říčního ramene

Realizace: 12/2005-10/2006

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 8.460.868,-

Revitalizace a odstranění povodňové škody na vodním toku T11

Revitalizace a odstranění povodňové škody na vodním toku T11

Realizace: 09/2002 – 05/2004

Investor: ZVHS, pracoviště Hradec Králové

Finanční objem: 9.141.000,- Kč

Poldr Končiny – Jahodovský potok II. protipovodňová opatření

Poldr Končiny – Jahodovský potok II. protipovodňová opatření

Realizace: 11/2002 – 11/2003

Investor: ZVHS, pracoviště Hradec Králové

Finanční objem: 18.635.000,- Kč


Aktuality

29.4.2024

Převzetí staveniště LC Knížecí

22.4.2024

Zahájení prací na opravě lesní cesty Vítošovská

12.4.2024

Zahájení prací na poldru v Mlýnci

27.3.2024

Dokončení prací a předání polní cesty v Kladrubech

26.3.2024

Zahájení prací na výstavbě rybníků Pulec a Podkůvka

... všechny aktuality

Certifikáty

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008

výroba a prodej

ocelových svodnic

Zámečnická výroba
kovovýroba
© 2011 POPR s.r.o.