Reference

Zaměřujeme se na stavební zakázky s pozitivním vlivem na životní prostředí po celé České republice. Ročně provádíme na svůj náklad a nebezpečí desítky staveb pro řadu významných investorů. Při realizaci některých zakázek spolupracujeme s dalšími dodavateli.


Společnost POPR spol. s r.o. spolupracuje s řadou významných investorů.


Seznam významných dopravních a vodohospodářských akcí v posledních letech:

> Vodohospodářské stavby > Dopravní stavby
Poldr Nová Ves nad Popelkou a stavba polní cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Poldr Nová Ves nad Popelkou a stavba polní cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Realizace: 01/2022 - 05/2023

Investor: SPÚ ČR, pobočka Semily

Finanční objem: 9.339.000,-

Revitalizace pramenné části pravostranného přítoku Dlouhého potoka a další opatření k podpoře biodiverzity v PR Maršálka

Revitalizace pramenné části pravostranného přítoku Dlouhého potoka a další opatření k podpoře biodiverzity v PR Maršálka

Realizace: 10/2022 - 05/2023

Investor: AOPK ČR

Finanční objem: 1.935.380,-

Víceúčelová nádrž Chotěšice

Víceúčelová nádrž Chotěšice

Realizace: 10/2021 - 11/2022

Investor: Obec Chotěšice

Finanční objem: 12.689.156,84

Víceúčelová nádrž a revitalizace údolnice v k.ú. Kal

Víceúčelová nádrž a revitalizace údolnice v k.ú. Kal

Realizace: 06/2021 - 05/2022

Investor: soukromý investor

Finanční objem: 2.520.000,-

Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta v k.ú. Liberk a k.ú. Hláska

Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta v k.ú. Liberk a k.ú. Hláska

Realizace: 06/2021 - 11/2021

Investor: SPÚ ČR, pobočka Rychnov nad Kněžnou

Finanční objem: 10.818.000,-

Realizace společných zařízení v k.ú. Horní čermná

Realizace společných zařízení v k.ú. Horní čermná

Realizace: 09/2020 - 10/2021

Investor: SPÚ ČR, pobočka Ústí nad Orlicí

Finanční objem: 9.341.449,-

Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná

Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Čermná

Realizace: 03/2020 - 06/2021

Investor: SPÚ ČR, pobočka Ústí nad Orlicí

Finanční objem: 7.992.231,46

Společná zařízení v k.ú. Dolní Lipka

Společná zařízení v k.ú. Dolní Lipka

Realizace: 10/2020 - 08/2021

Investor: SPÚ ČR, pobočka Ústí nad Orlicí

Finanční objem: 7.419.000,-

Horní a Dolní rybník Nový Ples rek. + OaÚ

Horní a Dolní rybník Nový Ples rek. + OaÚ

Realizace: 10/2020 - 06/2021

Investor: Lesy České republiky, s.p.

Finanční objem: 4.937.736,-

Revitalizace PP Bartošovického potoka

Revitalizace PP Bartošovického potoka

Realizace: 09/2020-04/2021

Investor: LČR s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 4.930.000,-

Mlynařice, Benátecká Vrutice-Milovice, oprava koryta, ř.km 10,000-14,030

Mlynařice, Benátecká Vrutice-Milovice, oprava koryta, ř.km 10,000-14,030

Realizace: 09/2020-04/2021

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 10.761.179,-

Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta

Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta

Realizace: 11/2019 - 03/2021

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 2.990.000,-

PPO na vodním toku Rokytka v ř.km 11,1 – 11,7

PPO na vodním toku Rokytka v ř.km 11,1 – 11,7

Realizace: 05/2020 - 09/2020

Investor: Magistrát hlavního města Prahy

Finanční objem: 16.882.509,47

Výstavba retenční nádrže Soutok

Výstavba retenční nádrže Soutok

Realizace: 07/2019 - 09/2020

Investor: Lesy České republiky, s.p.

Finanční objem: 5.593.033,20

MVN Mlázovice, obnova vodního díla

MVN Mlázovice, obnova vodního díla

Realizace: 10/2019 - 09/2020

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 14.600.000,-

Revitalizace Souvlastní

Revitalizace Souvlastní

Realizace: 08/2019 - 10/2019

Investor: LČR s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 1.414.000,-

Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“,  ř. km 993,300 – 993,520

Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520

Realizace: 02/2019 - 11/2019

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 11.369.820,-

Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace

Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace

Realizace: 06/2018 - 07/2019

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 6.510.163,-

Poldr PEO 3 v k.ú. Dubenec

Poldr PEO 3 v k.ú. Dubenec

Realizace: 03/2019 - 07/2019

Investor: SPÚ ČR, pobočka Trutnov

Finanční objem: 3.880.000,-

Rekonstrukce objektů vodního díla V Mydlinkách

Rekonstrukce objektů vodního díla V Mydlinkách

Realizace: 05/2019 - 06/2019

Investor: Hlavní město Praha

Finanční objem: 5.850.000,-

Městecký potok III Vojnův Městec, ř. km 4,666 – 4,866

Městecký potok III Vojnův Městec, ř. km 4,666 – 4,866

Realizace: 03/2019 - 06/2019

Investor: LČR s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 2.684.000,-

Protierozní prvky v k.ú. Dubenec

Protierozní prvky v k.ú. Dubenec

Realizace: 05/2018 - 05/2019

Investor: SPÚ ČR, pobočka Trutnov

Finanční objem: 5.655.678,-

Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j.č. 13 - vodohospodářské úpravy

Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j.č. 13 - vodohospodářské úpravy

Realizace: 01/2019 - 04/2019

Investor: DIAMO, s.p.

Finanční objem: 2.665.866,-

Úprava břehů malé vodní nádrže v Šimkových sadech v Hradci Králové

Úprava břehů malé vodní nádrže v Šimkových sadech v Hradci Králové

Realizace: 11/2018 - 12/2018

Investor: Technické služby Hradec Králové

Finanční objem: 4.060.000,-

Realizace společných zařízení Slatina nad Zdobnicí

Realizace společných zařízení Slatina nad Zdobnicí

Realizace: 04/2018 - 11/2018

Investor: SPÚ ČR, pobočka Rychnov nad Kněžnou

Finanční objem: 6.777.671,-

Revitalizace Zelenka

Revitalizace Zelenka

Realizace: 09/2017 - 10/2018

Investor: LČR s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 4.738.000,-

Malá vodní nádrž Žantov I. a II.

Malá vodní nádrž Žantov I. a II.

Realizace: 05/2017 - 09/2017

Investor: LČR s.p., KŘ Liberec

Finanční objem: 2.163.674,-

Biocentrum Na Mlakách v k.ú. Benátky

Biocentrum Na Mlakách v k.ú. Benátky

Realizace: 08/2016 - 06/2017

Investor: SPÚ ČR, pobočka Hradec Králové

Finanční objem: 5.911.000,-

PPO Úpravy Albeřického potoka

PPO Úpravy Albeřického potoka

Realizace: 07/2015 - 06/2017

Investor: KRNAP

Finanční objem: 7.298.000,-

Losinský potok ř.km 1,200 – 1,250

Losinský potok ř.km 1,200 – 1,250

Realizace: 10/2016 - 12/2016

Investor: LČR s.p., ST-OPV Benešov

Finanční objem: 694.282,-

LP Malé Úpy – U Wondráčků

LP Malé Úpy – U Wondráčků

Realizace: 05/2016 - 11/2016

Investor: KRNAP

Finanční objem: 3.694.282,-

Realizace IP2 v k.ú. Dolní Morava

Realizace IP2 v k.ú. Dolní Morava

Realizace: 08/2015 - 10/2016

Investor: SPÚ ČR, pobočka Ústí nad Orlicí

Finanční objem: 2.414.972,-

Celková oprava rybníka Cikán na p.č. 427/1 v k.ú. Kluky

Celková oprava rybníka Cikán na p.č. 427/1 v k.ú. Kluky

Realizace: 11/2015 - 02/2016

Investor: Aquasys spol. s r,o.

Finanční objem: 3.483.945,-

Oprava návesního rybníka ve Smrkovém Týnci

Oprava návesního rybníka ve Smrkovém Týnci

Realizace: 09/2015 - 01/2016

Investor: Obec Rabštejnská Lhota

Finanční objem: 1.600.315,-

Revitalizace mrtvého ramene Labe – Týnec nad Labem

Revitalizace mrtvého ramene Labe – Týnec nad Labem

Realizace: 09/2014 - 08/2015

Investor: Město Týnec nad Labem

Finanční objem: 7.264.752,-

Revitalizace mrtvého ramene Labe v k.ú. Brozany

Revitalizace mrtvého ramene Labe v k.ú. Brozany

Realizace: 11/2014 - 05/2015

Investor: Obec Staré Hradiště

Finanční objem: 3.920.000,-

Javorka, opevnění koryta, ř.km 4,30 – 7,95

Javorka, opevnění koryta, ř.km 4,30 – 7,95

Realizace: 10/2014 - 05/2015

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 3.049.000,-

Protipovodňová opatření na vodních tocích ve Vojenském újezdu Březina

Protipovodňová opatření na vodních tocích ve Vojenském újezdu Březina

Realizace: 06/2014 - 01/2015

Investor: VLS ČR, s.p. divize Plumlov

Finanční objem: 5.220.218,-

Biotopové tůně – Višňáry

Biotopové tůně – Višňáry

Realizace: 09/2014 - 11/2014

Investor: Město Litomyšl

Finanční objem: 2.883.332,-

Revitalizace Bukovky a její nivy v k.ú. Živanice

Revitalizace Bukovky a její nivy v k.ú. Živanice

Realizace: 04/2014 - 11/2014

Investor: Obec Živanice

Finanční objem: 6.761.350,-

Nádrž Koleníkova bouda

Nádrž Koleníkova bouda

Realizace: 08/2014 - 10/2014

Investor: LČR, s.p., KŘ Liberec

Finanční objem: 1.200.000,-

Revitalizace fragmentů starého ramene Orlice v Nepasicích

Revitalizace fragmentů starého ramene Orlice v Nepasicích

Realizace: 12/2013 - 08/2014

Investor: soukromý investor

Finanční objem: 4.333.496,-

Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora

Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora

Realizace: 09/2013 - 05/2014

Investor: Městys Choltice

Finanční objem: 6.233.506,-

Barovka nad soutokem

Barovka nad soutokem

Realizace: 10/2013 - 04/2014

Investor: LČR, s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 1.129.000,-

Revitalizace Mlýnského potoka v k.ú. Ronov nad Doubravou

Revitalizace Mlýnského potoka v k.ú. Ronov nad Doubravou

Realizace: 10/2013 - 04/2014

Investor: Město Ronov nad Doubravou

Finanční objem: 2.049.752,-

Revitalizace rybníku Švihov v PR Na Hradech

Revitalizace rybníku Švihov v PR Na Hradech

Realizace: 09/2012 - 11/2013

Investor: soukromý investor

Finanční objem: 5.197.978,-

Oprava + technické zhodnocení retenčních nádrží – LS Jablonec nad Nisou

Oprava + technické zhodnocení retenčních nádrží – LS Jablonec nad Nisou

Realizace: 02/2013 - 10/2013

Investor: LČR, s.p., KŘ Liberec

Finanční objem: 4.384.441,-

SN Ostřetín

SN Ostřetín

Realizace: 03/2013 - 09/2013

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 6.148.000,-

Podpora biotopu rdestu dlouholistého - retenční přehrážka na Stříbrném potoce včetně migračního zprůchodnění

Podpora biotopu rdestu dlouholistého - retenční přehrážka na Stříbrném potoce včetně migračního zprůchodnění

Realizace: 11/2012 - 08/2013

Investor: LČR, s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 3.516.116,-

Realizace poldru „ K Žamberku“ v k.ú. Písečná u Žamberka

Realizace poldru „ K Žamberku“ v k.ú. Písečná u Žamberka

Realizace: 09/2011 - 05/2013

Investor: Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí

Finanční objem: 3.009.341,-

Protipovodňová opatření na toku Žernovník

Protipovodňová opatření na toku Žernovník

Realizace: 10/2010 - 10/2012

Investor: LČR, s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 13.884.487,-

Bělidlo – Olešnice v Orlických horách

Bělidlo – Olešnice v Orlických horách

Realizace: 11/2011 - 06/2012

Investor: LČR, s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 3.589.977,-

Rekonstrukce a odbahnění rybníka Výskyt

Rekonstrukce a odbahnění rybníka Výskyt

Realizace: 10/2011 - 04/2012

Investor: Městské lesy Hradec Králové a.s.

Finanční objem: 3.261.130,-

Košátecký potok, Nemyslovice-Sušno, revitalizace koryta v ř.km 24,350-25,555

Košátecký potok, Nemyslovice-Sušno, revitalizace koryta v ř.km 24,350-25,555

Realizace: 09/2011 - 04/2012

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 3.258.010,-

Poldr nad Ličnem

Poldr nad Ličnem

Realizace: 06/2011 - 04/2012

Investor: Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou

Finanční objem: 3.222.937,-

Liberský potok – Langrova pila

Liberský potok – Langrova pila

Realizace: 11/2010 - 08/2011

Investor: LČR, s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 4.502.681,-

Lovětínský potok pod obcí Závratec

Lovětínský potok pod obcí Závratec

Realizace: 09/2010 - 05/2011

Investor: LČR, s.p., ST-OPL Hradec Králové

Finanční objem: 2.559.988,-

Malostranský potok

Malostranský potok

Realizace: 11/2009-11/2010

Investor: Bauset CZ, a.s.

Finanční objem: 6.191.000,- Kč

Revitalizace toku a odbahnění rybníka v obci Domašín

Revitalizace toku a odbahnění rybníka v obci Domašín

Realizace: 06/2010-09/2010

Investor: ABK-Pardubice, a.s.

Finanční objem: 2.800.000,- Kč

Poldr v k.ú. Džbánov u Litomyšle

Poldr v k.ú. Džbánov u Litomyšle

Realizace: /2010-08/2010

Investor: Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí

Finanční objem: 3.265.890,- Kč

Obnova a rekonstrukce funkčních objektů rybníka Biřička v Hradci Králové

Obnova a rekonstrukce funkčních objektů rybníka Biřička v Hradci Králové

Realizace: 10/2009-06/2010

Investor: Město Hradec Králové

Finanční objem: 8.379.996,- Kč

Mlýnský rybník

Mlýnský rybník

Realizace: 09/2008-05/2009

Investor: Město Hradec Králové

Finanční objem: 8.469.125,- Kč

Poldr Litíč

Poldr Litíč

Realizace: 07/2008-09/2008

Investor: Pozemkový úřad Trutnov

Finanční objem: 3.249.096,- Kč

Sobůlský potok

Sobůlský potok

Realizace: 10/2007-08/2008

Investor: ZVHS, pracoviště Hodonín

Finanční objem: 4.196.530,- Kč

HB Lesní potok km 0,050 – 0,600

HB Lesní potok km 0,050 – 0,600

Realizace: 11/2006-02/2008

Investor: Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Ohře

Finanční objem: 5.920.188,- Kč

R99 – Biocentrum Dubina, k.ú. Benátky

R99 – Biocentrum Dubina, k.ú. Benátky

Realizace: 07/2007-11/2007

Investor: Pozemkový úřad Hradec Králové

Finanční objem: 3.494.122,- Kč

PŠ 03/06 Knapovecký potok – Hylváty

PŠ 03/06 Knapovecký potok – Hylváty

Realizace: 11/2006-04/2007

Investor: Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Labe

Finanční objem: 4.642.587,- Kč

Moravany – komplexní protipovodňová opatření

Moravany – komplexní protipovodňová opatření

Realizace: 06/2006-11/2006

Investor: Obec Moravany

Finanční objem: 6.693.223,- Kč

Loučná, Počáply zvýšení ekol.-stabil. funkce odstaveného říčního ramene

Loučná, Počáply zvýšení ekol.-stabil. funkce odstaveného říčního ramene

Realizace: 12/2005-10/2006

Investor: Povodí Labe, s.p.

Finanční objem: 8.460.868,-

Revitalizace a odstranění povodňové škody na vodním toku T11

Revitalizace a odstranění povodňové škody na vodním toku T11

Realizace: 09/2002 – 05/2004

Investor: ZVHS, pracoviště Hradec Králové

Finanční objem: 9.141.000,- Kč

Poldr Končiny – Jahodovský potok II. protipovodňová opatření

Poldr Končiny – Jahodovský potok II. protipovodňová opatření

Realizace: 11/2002 – 11/2003

Investor: ZVHS, pracoviště Hradec Králové

Finanční objem: 18.635.000,- Kč


Aktuality

10.10.2023

Oprava lesní cesty ve Srubech pro Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.

9.10.2023

Zahájení prací na opravě Lesní cesty Černá stráň

4.10.2023

Zahájení čištění HOZ Bříza

21.9.2023

Zahájení prací na lesní cestě Strže

12.9.2023

Zahájení prací na společných zařízeních v k.ú. Kladruby

... všechny aktuality

Certifikáty

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008

výroba a prodej

ocelových svodnic

Zámečnická výroba
kovovýroba
© 2011 POPR s.r.o.