POPR spol. s r.o. Hradec Králové

Společnost POPR spol. s r.o. působí na trhu již od roku 1992. Nabízíme Vám provádění nových staveb, jejich změny a rekonstrukce, údržbu, opravy a odstraňování. Specializujeme se na dopravní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství, životního prostředí a místního hospodářství. Pracujeme převážně v přírodním prostředí, často v podmínkách se zvýšenými požadavky na ochranu přírodních zdrojů, jakými jsou například lesy, vodní útvary a chráněná území. Stavební práce provádíme rovněž v zastavěném území obcí, v podmínkách ztíženého přístupu a za nejrůznějších technických a technologických omezení a nároků.

Stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Dopravní stavby

Dopravní stavby

Doplňkové služby
a ostatní stavby

Doplňkové služby a ostatní stavby


Fotogalerie, právě realizované akce:

Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace

Povodí Labe, s.p.


termín dokončení: 11/2019

Aktuality

20.9.2018

Zahájení opravy lesní cesty Hoděšovka

19.9.2018

Zahájení prací na opravě rybníku Bekovák v Libřicích

31.7.2018

Dnešního dne jsme si převzali staveniště akce Obnova návesního rybníka v k.ú. Sekeřice

13.7.2018

Dnešního dne jsme investorovi předali dokončené dílo Obnova vodních ploch Jablonský les

29.6.2018

Dokončení prací na rybochovných sádkách ve Vysokém Chvojně

... všechny aktuality

Certifikáty

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008

výroba a prodej

ocelových svodnic

Zámečnická výroba
kovovýroba
© 2011 POPR s.r.o.